Консултације

Платформа еКонсултације омогућава информисање свих заинтересованих страна о поступцима доношења одређених правних прописа и осталих аката из надлежности Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво и омогућиће поуздан комуникациони канал за њихово учешће у креирању прописа, давању сугестија и коментара.

На овај начин се уз коришћење савремених технологија на једноставан начин омогућава јавности да изнесе мишљење о нацртима и предлозима прописа и осталих аката.

Настави на доступне документе